Date: Thu, 26 Feb 1998 00:10:26 +0100
From: "Lennart Johansson" <volvolellenopsamnet.se>
Subject: SAAB före 1970


Jag är en "Volvohandlare" som är lite nyfiken på att lära mig SAAB, i första hand köpa en skrotig V4 eller 2-t för nerplockning, jag är även intr. av att köpa V-handböcker och reservdelskataloger till rimligt pris... Även gamla restpartier med delar kan vara av intresse! Skicka gärna ett e-mail med råd och tips, även om du inte har något att sälja... -- ============================================== Lennart Johansson Homepage: http://home6.swipnet.se/~w-64441/ ==============================================

Return to Main Index

The content on this site may not be republished without permission. Copyright © 1988-2019 - The Saab Network - saabnet.com.
For usage guidelines, see the Saabnet.com Mission and Purpose Page.
[Contact | Site Map | Saabnet.com on Facebook | Saabnet.com on Twitter | Shop Amazon via TSN | Site Donations]