Date: Thu, 25 May 2000 17:39:37 +0200
From: "Mr. 9mm" <katana1100nopsaml.com>
Subject: Re: Loving cooling-fluid more than gas?


Robert Brown <rjbnopsamnetNOSPAM.se> schreef in berichtnieuws 3929A62D.983270E2nopsamnetNOSPAM.se... > Stefan, känn med fingrarna, på vätskan som bilen lämnar efter sig. Det går att > skilja mellan kondensvatten och glykol. > > Titta under bilen medan den går på tomgång, se var den läcker. Ken Washingtons > tips om defekt vattenpump är också värt att beakta. > Oui! Mille fois raison! ??? -- Pros "Everything that doesn't kill me, makes me stronger." - Nietsche __________________________________________________

Return to Main Index

The content on this site may not be republished without permission. Copyright © 1988-2021 - The Saab Network - saabnet.com.
For usage guidelines, see the Saabnet.com Mission and Purpose Page.
[Contact | Site Map | Saabnet.com on Facebook | Saabnet.com on Twitter | Shop Amazon via TSN | Site Donations]