Site News - 7/20 New Member Feature: Fewer Ads in Classifieds & More | 7/20: Saab Convention Photos | 7/11: Saab Photo of the Year Winners | New Feature: BB Daily Digest Email
Date: Thu, 08 May 2003 19:27:51 GMT
From: "Lars-Henric G" <lhgnopsama.com>
Subject: Re: Bilen beter sig som om hjulen ”r obalanserade...


Be dem balansera om hjulen. Kan ibland vara s att inte d”cken riktigt "satt sig" om de ”r nypÂlagda. Hade samma problem med mina f–rra sommaren. L-H "Henric" <hjn76nopsamail.com> skrev i meddelandet news:217772e2.0304300048.56953b00nopsaming.google.com... > Hej, > bytte precis om till nya sommard”ck p min SAAB 9-3 -98 och uppt”ckte > sedan att bilen beter sig precis som om hjulen ”r felaktigt > balanserade. Detta m”rks endast vid accelaration, om jag frikopplar > uppstÂr inga skakningar. > D”cken ”r precis omlagda och balanserade s det borde inte vara det > som ”r problemet. I–vrigt s uppstÂr inga missljud eller liknande... > > Tacksam f–r alla ideer och synpunkter... > > mvh, Henric

Return to Main Index

The content on this site may not be republished without permission. Copyright © 1988-2021 - The Saab Network - saabnet.com.
For usage guidelines, see the Saabnet.com Mission and Purpose Page.
[Contact | Site Map | Saabnet.com on Facebook | Saabnet.com on Twitter | Shop Amazon via TSN | Site Donations]